Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 4/2018

Artikel uitgelicht: Het werk van een muziektherapeut in een vluchtelingenkamp op Lesbos

​Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we dit keer graag het artikel van Digna Huinink voor de rubriek 'Uit de Praktijk' onder de aandacht brengen. In de rubriek 'Uit de Praktijk' wordt een situatie beschreven uit de vaktherapiepraktijk.

In dit artikel beschrijft Digna het werk van een muziektherapeut in een vluchtelingenkamp op het eiland Lesbos in Griekenland. De auteur is als vrijwilliger aangehaakt bij de stichting Connect by Music, om vluchtelingen muziektherapie te bieden. Digna beschrijft dat vooral contact, communicatie en verbinding de acht weken dat ze op reis was een uitdaging zijn geweest. Want hoe moet dat als therapeut, als je niet dezelfde taal spreekt?

In het artikel schrijft Digna dat de emotionele en psychische gesteldheid de belangrijkste gebieden zijn om aan te werken bij vluchtelingen. En door het non-verbale karakter is muziek bij uitstek geschikt om hier aan te werken. Volgens Digna was voor deze vluchtelingen vooral het uiten van gevoelens belangrijk. Daarom heeft ze op Lesbos vooral gewerkt vanuit empowerment. Het doel daarbij was om de vluchtelingen in hun eigen kracht te zetten, te laten ontspannen en ze te helpen zingeving te vinden.

De auteur concludeert dat de rol van de therapeut in een vluchtelingenkamp uiteindelijk vooral gaat om het geven van een succeservaring aan de vluchtelingen, die ze waar ze ook heen gaan, altijd met zich mee kunnen nemen.

Lees hier het volledige artikel ‘Het werk van een muziektherapeut in een vluchtelingenkamp op Lesbos’ van Digna Huinink voor de rubriek 'Uit de Praktijk'.

Deze bijdrage is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 4/2018. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Het Tijdschrift voor vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie Uit de praktijk muziektherapie artikel uitgelicht