Vakeffect - Meten in de praktijk

Als vaktherapeut weet je wat vaktherapie kan betekenen. Binnen de ggz, PAAZ en revalidatiecentra geeft vaktherapie een gewaardeerde bijdrage aan de behandeling. Ook vrijgevestigde therapeuten hebben veel tevreden cliënten. Dit willen we graag meetbaar maken. Daarom zijn we gestart met het meten van de resultaten van vaktherapie bij cliënten. Met deze informatie kun jij als individuele vaktherapeut jouw behandeling bijsturen. Door dit als vaktherapeuten allemaal op dezelfde manier te doen verzamelen we vergelijkbare data die onderzoekers ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen zij vragen over de behandeling en de werking van vaktherapie beantwoorden. Op dit moment zijn de vragenlijst gericht op volwassen cliënten. Die voor jeugd volgen later. 

Als individuele vaktherapeut kun je door mee te doen zien of jouw cliënt vooruit gaat of niet. Zo kun je de behandeling nog beter toespitsen op de cliënt. Ook kun je zien of een bepaalde behandelmodule, behandelpad of interventie werkt. Op termijn kun je met deze informatie een betere onderbouwing van de effecten van vaktherapie geven aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

De vragenlijst geeft je een goede meetlat om de vooruitgang van je cliënt te volgen. We doen dit door voor en na de behandeling te meten. Het kan zijn dat je cliënt zelf niet doorheeft dat er flinke vooruitgang is terwijl dit wel uit de meting blijkt. Andersom kan het zijn dat je als therapeut en cliënt vindt dat de behandeling zinvol is, maar dat de klachten nog niet veel verminderen. In zo'n geval kun je met de cliënt beslissen of je de behandeling bijstelt.

Het is bij deze dataverzameling van belang om de meting allemaal op dezelfde manier te doen: hiermee worden de resultaten vergelijkbaar. Zo krijg je als therapeut inzicht in individuele cliënten en als onderzoeker in de werking van vaktherapie op een bepaalde groep cliënten. Iedereen kan zo bijdragen. We werken daarom met een gevalideerde (bewezen en erkende) vragenlijst, de SQ-48.
 

Doe je mee? 

Meld je dan hier aan.

Op de website vakeffect.nl kun je meer lezen over het aanmelden als vaktherapeut en het aanmelden van cliënten
 

Deel dit via: