Vaktherapeuten
01
sep

Omgaan met emoties: Emotioneel meesterschap voor professionals

Evenement
09:00 - 17:00
- Downloaden als iCal

Ieder mens heeft emoties maar de meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties.

Dat is best vreemd, vooral wanneer je beseft dat een rijk gevoelsleven aan de basis ligt van je persoonlijkheid en emoties zorg dragen voor je welzijn.

Veel mensen zijn in hun jeugd emotioneel verwaarloosd.

Dat klinkt heftig, maar de gevolgen zijn dat vaak ook. Het onderdrukken of buitensluiten van emoties heeft grote impact op hoe je met jezelf en anderen omgaat. Vooral in relaties zorgt het negeren van emoties voor een gebrek aan verbinding.

Marja Postema:

‘Ik heb ervaren hoe je het leven ten volle kunt beleven wanneer je in contact bent met je gevoelsleven en hoe een emotionele verbinding bijdraagt aan je levensgeluk. Vanuit mijn diepe wens om het belang van de rijkdom aan emoties kenbaar te maken en te delen met anderen, en door de meer dan dertig jaar ervaring en opleiding in het omgaan emoties, ben ik in 2015 de Emotionele Intelligentie Academie (EIA) gestart.

Tijdens de opleiding ga je op reis naar de bron van je patronen en drijfveren.

Meer naar je eigen gevoelens kunnen luisteren is in eerste instantie een bewustwordings-proces. Je moet als het ware opnieuw worden geprogrammeerd. Om dat te kunnen doen moet je wel eerst weten hoe je ‘programma’ er nu uitziet. Ruwweg tot je tiende levensjaar ben je geconditioneerd in de manier waarop je over emoties denkt en hoe je ermee omgaat. De uitkomst is een bepaald zelfbeeld: ik ben nuchter, ik ben rationeel, ik ben gevoelig. Je denkt dat je zo bent, maar vaak is dat maar een deel van wie je werkelijk bent. Tijdens de opleiding ga je ontdekken hoe je bent gevormd. Dat is voor veel mensen een boeiende ontdekkingstocht. 

Je ontmoet een vergeten verleden en krijgt duidelijkheid over wie je bent geworden en wat je hebt laten liggen. Het is een proces waarin je je eigenheid gaat ontdekken en gaat afleggen wat voor jou niet meer werkt. Jouw ervaringen en de veronderstellingen die je als kind onbewust hebt gemaakt, hebben een grote, onbewuste invloed op jouw doen en laten. Door zo intensief de oorsprong van je leven te onderzoeken ga je jezelf en je opvoeders beter begrijpen. Je herkent situaties en gevoelens uit het verleden die nu nog een rol spelen. Je leert huidig gedrag te interpreteren vanuit jouw levensgeschiedenis. Verbanden tussen het verleden met het huidige functioneren worden daardoor helder. Dit proces leidt naar nieuwe autonome besluiten ten aanzien van identiteit en toekomstkeuzes.

Emotionele verbinding

Het is een fundamentele menselijke behoefte om in verbinding met jezelf te staan, in verbinding met wat er in je leeft en wat je gevoelsmatig verbindt met anderen. Helaas zijn er veel ‘stoorzenders’ die dit voelen vaak belemmeren, intern en extern. Door deze stoorzenders te leren kennen en door ze te ontmantelen maak je de weg vrij om je eigen gevoelens en emoties te herkennen, te erkennen en te uiten daar waar het past.

Je houdt tijdens dit zelfonderzoek jezelf een spiegel voor en je wordt ook door medecursisten een spiegel voorgehouden.

Opleiding Emotioneel Meesterschap bestaat uit deel 1 Het Onderzoek en deel 2 de Doorbraak

Deel 1 Het Onderzoek bestaat uit 3 modules (8 losse dagen)

Module 1: Emoties wat moet ik ermee?        (drie losse dagen)

In de eerste module krijg je belangrijke inzichten aangereikt over het omgaan met emoties van jezelf en het omgaan met emoties van anderen. Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel naar authenticiteit en verbinding. Goed omgaan met emoties van anderen, begint bij jezelf.

Module 2: Wie ben ik?     (drie losse dagen)

In het gezin van herkomst – de familie waarin je bent opgegroeid – is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Daarin spelen cultuur, plaats in het gezin en (voorbeeld)gedrag van ouders een grote rol. Hierdoor heb je ‘conclusies’ getrokken over wat er van je verwacht wordt en je hebt een beeld gevormd hoe je met mensen om moet gaan. Je leerde welk gedrag gewenst en beloond wordt en welk gedrag ongewenst is. In deze module onderzoek je welke factoren de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid beïnvloed hebben. Je krijgt een duidelijk inzicht in hoe het verleden doorwerkt in je huidige, volwassen leven.

Module 3: Strategieën in het onderdrukken van emoties ontmantelen     (twee losse dagen)

Psychiater Wilhelm Reich (1897 – 1959) stelt dat we al jong gedrag ontwikkelen dat onze natuurlijke impulsen en emoties onderdrukt, om daarmee onze kwetsbaarheid te beschermen en om ons geaccepteerd te voelen in de omgeving waar we opgroeien. In deze module krijg je diepgaand inzicht in deze beschermingsstrategieën en in het effect ervan op je huidige leven. Je krijgt handvatten hoe je deze bescherming los kunt laten.

Heb je behoefte aan meer informatie?

Deel 2. De Doorbraak bestaat uit 3 modules (8 losse dagen)

  1. Tijdens de verdieping leer je aan de hand van drie modules (4, 5 en 6) een krachtige methode om oude patronen los te laten. Je ontdekt hoe je trouw kunt zijn aan jezelf en aan je gevoelens, en hoe je jezelf van hieruit kunt verbinden met anderen.

Lees meer

Werkwijze

Tijdens de opleiding ga je op een innerlijke ‘reis’ naar de bron van je patronen en drijfveren. Je herontdekt een ‘vergeten verleden’ en krijgt duidelijkheid over je bent geworden en wat je daarin van jezelf bent kwijtgeraakt of hebt opgegeven. Deze innerlijke reis wordt onderbouwd door theorie uit de ontwikkelingspsychologie, biografieonderzoek en de methodiek van karakterstructuren van W. Reich. Ervaringsleren vormt de basis van dit persoonlijke leerproces.

Voor wie is de opleiding Emotioneel Meesterschap?

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die al even bezig is met bewustwording en die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Aan de opleiding nemen mensen deel die de bereidheid hebben zichzelf te onderzoeken en hun emotionele intelligentie willen ontwikkelen.

De opleiding kan dienen als professionele ontwikkeling van bijvoorbeeld hulpverleners, therapeuten, coaches, fysiotherapeuten, leidinggevenden en HRM-managers. Zij leren een krachtige methode voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie in het begeleiden van anderen.

NB: De opleiding Emotioneel Meesterschap is ervaringsgericht. Alle deelnemers gaan aan de slag met hun eigen persoonlijke proces. Het professioneel begeleiden van anderen is dan ook geen vereiste voor deelname aan de opleiding. Een grote kracht van de opleiding is de diepgang en veiligheid die ontstaat in het delen van de eigen innerlijke reis met de andere deelnemers.

DATA NAJAAR 2023

Module 1: vrijdag 22 september, vrijdag 29 september en vrijdag 27 oktober.

Module 2: vrijdag 10 november, vrijdag 24 november en vrijdag 1 december.

Module 3: vrijdag 15 december en vrijdag 22 december.

Kosten Deel 1 (Module 1,2,3) Emotioneel Meesterschap €1680 (excl. BTW)

€200,00 vroegboekkorting. Tot 31 juni €1480 (excl. BTW)

Meld je aan voor een gratis intakegesprek om te kijken of de opleiding waardevol is voor jou persoonlijk en voor je werk.

Wil je verzekerd zijn van een plek? Schrijf je meteen in:

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.