Vaktherapeuten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

​Per 25 mei 2018 moet je praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als praktijkhouder heb je meer verplichtingen, waarbij je met documenten moet kunnen aantonen dat je hieraan voldoet. Ook zijn de privacyrechten van je patiënten versterkt en uitgebreid. Hier vind je de belangrijkste wijzigingen. Vergeet niet om in te loggen om toegang tot alle informatie te krijgen.
 

Zie ook  privacy AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens Wbp