Vaktherapeuten

Resultaten met tag "privacy"

VVT-er? Deel geen individuele outcome-indicatoren met de gemeente.

Als vrijgevestigde vaktherapeut wil je goed samenwerken met de gemeente. Het gaat hierbij om het afstemmen van vraag en aanbod en…

Hoe gaan we als FVB om met persoonsgegevens?

Als FVB voeren we namens de aangesloten verenigingen onder andere de ledenadministratie en de financiële administr…

Gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet je praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).…

Ter beschikking stellen ledengegevens

Als FVB stellen wij gegevens uit onze ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden voor activiteiten die noodzake…

Privacybeleid

PrivacybeleidAls FVB  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan…

Privacy- en cookies

Privacy- en cookies Als FVB respecteren we de privacy van elke gebruiker van deze site. Persoonlijke informatie die je&…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 moet je praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Alge…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)​Per 25 mei 2018 moet je praktijk voldoen aan de Europese privacy…

Geen resultaten in "Vacatures".