Vaktherapeuten

Resultaten met tag "wet-big"

Vanaf nu is ‘Register Vaktherapeut’ een beschermd merk. Gebruik dit in je communicatie!

Als FVB kunnen we voorlopig geen aanvraag doen om de GZ-Vaktherapeut op te nemen als beschermde opleidingstitel in Artikel 34 van…

Aanvraag beschermde opleidingstitel: besluitvorming uitgesteld in afwachting van toekomstvisie VWS op Wet BIG

In 2015 hebben we als FVB een aanvraag ingediend voor opname van het beroep vaktherapeut in artikel 34 van de wet BIG (beschermde…

Opleidingen wijzigen naam van Creatieve en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie

De hogescholen Stenden, Zuyd, HAN, HU en Leiden wijzigen de naam van de opleidingen Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie…

Opname GZ-vaktherapeut in Wet BIG: reactie FVB op afwijzing

In 2015 hebben we als FVB een aanvraag ingediend voor opname van het beroep GZ-vaktherapeut in artikel 34 van de wet BIG (bescher…

BTW-vrijstelling nu ook voor zorgverleners die niet in Wet BIG genoemd worden

Op 29 maart 2016 is het besluit gepubliceerd waarin geregeld wordt dat ook zorgverleners die niet in de Wet BIG genoemd worden,…


Meer resultaten in nieuws:

Wet BIG

Wet BIG In mei 2015 hebben we als FVB opnieuw een aanvraag neergelegd bij het Ministerie van VWS om de GZ-Vaktherapeut op te neme…

Geen resultaten in "Vacatures".