FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld

Het FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld is een netwerk binnen de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het netwerk verenigt zoveel mogelijk vaktherapeuten uit het forensisch en justitieel werkveld. Het netwerk ondersteunt en geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening door middel van expertise-uitwisseling. 
 

Samenstelling

De coördinatie van het netwerk ligt bij een netwerkgroep, bestaande uit 5 vaktherapeuten: 2 beeldend therapeuten, 1 muziektherapeut, 1 dramatherapeut en 1 danstherapeut. 
 

Activiteiten

  • 3 keer per jaar vergaderen op het kantoor van de FVB
  • Uitbrengen van 2 à 3 nieuwsbrieven per jaar
  • Beheren en actualiseren van het adressenbestand van vaktherapeuten in het forensisch werkveld
  • Organiseren van een jaarlijkse studiedag
     

Contact 

Yvon Westerveld, voorzitter
E: y.westerveld@dji.minjus.nl