Vaktherapeuten

Resultaten met tag "forensisch-werkveld"

Nieuwe interventiebeschrijving: Beeldende groepstherapie om behandelmotivatie te vergroten bij volwassen cliënten met een stoornis in het gebruik van middelen

Onlangs heeft de Commissie Product- en Module Onwtikkeling (CPMO) een interventie gepubliceerd om behandelmotivatie te vergroten…

Programma Kwaliteit Forensische Zorg: call voor projectvoorstellen voor onderzoek naar werkingsmechanismen en interventies vaktherapie

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is een programma waarmee innovatie, ontwikkeling en onderzoek in de forensische zorg wordt gesub…

Kwaliteit Forensische Zorg: eindproducten onderzoek naar vaktherapie in de forensische (jeugd)zorg

In de KFZ-projecten (Kwaliteit Forensishce Zorg) is onderzoek gedaan naar de effecten van vaktherapie en…

Projectvoorstel 'Evidence Gap Map Vaktherapie' voor de forensische jeugdzorg goedgekeurd!

Onder leiding van Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie, is een projectvoorstel ingediend ten behoeve van de call 'Inventarisa…

FVB kennisnetwerk Forensisch werkveld

FVB kennisnetwerk Forensisch werkveld Het FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld is een netwerk binnen de Federatie Vaktherapeutis…

Geen resultaten in "Vacatures".