• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Jaarverslag

Je kunt in het jaarverslag van de FVB over 2015 korte terugblikken op dat jaar vinden. Wat waren de hoogtepunten? Waaraan besteedden we als FVB tijd en geld? Waar hebben de verschillende commissies en netwerken zich mee beziggehouden? 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier voor het jaarverslag.

Zie ook: Jaarverslag