Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Nieuwkomers

FVB Kennisnetwerk Nieuwkomers

Arq Psychotrauma Expert Groep en Pharos hebben in opdracht van Menzis COA Administratie een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande preventieve interventies in Nederland voor de groep asielzoekers en statushouders, oftewel nieuwkomers. Het gaat om interventies gericht op het versterken van veerkracht en het voorkomen van psychische problemen die vluchtelingen, asielzoekers en statushouders kunnen ervaren. De preventieve interventies zijn opgenomen in een landelijk overzicht. Ook vaktherapeutische interventies zijn hieraan toegevoegd. Deze inventarisatie kun je hier vinden.

COA, Arts en Zorg, gemeenten, GGD en andere zorgpartijen gebruiken dit overzicht voor de inzet en de inkoop van preventieve interventies. 

Als het gaat om preventie van problemen in mentale veerkracht en psychisch welbevinden bij vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, dan kan vaktherapie van meerwaarde zijn. Juist het ervaringsgerichte karakter en de manier waarop vormen als sport en bewegen, beeldend werken, muziek, dans, spel en drama ingezet kunnen worden, sluiten aan bij het culturele aspect bij deze doelgroep.

Bij vaktherapie staat taligheid niet voorop. Bovendien zal vaktherapie de doelgroep minder afschrikken dan interventies die zich meer expliciet richten op behandeling van psychische problemen. De vaktherapeut werkt bijvoorbeeld aan samenwerken, communicatieve vaardigheden en leren ontspannen en ondersteunt de doelgroep op zowel psychisch vlak als op het gebied van gezondheid zonder dat de doelgroep de vaak grote culturele drempel richting ggz over moet.

Specifiek voor gemeenten is er ook het 'Overzicht Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders - Wat kunt u inzetten in de gemeente?'. Hierin zijn ook een aantal vaktherapeutische interventies opgenomen. 

Kennisnetwerk

Inmiddels is er een FVB Kennisnetwerk Nieuwkomers (Vluchtelingen en statushouders) opgericht. Kijk voor de website van dit kennisnetwerk op www.knnk.nl.

Zie ook  Vluchtelingen asielzoekers statushouders