Vaktherapeuten

Aanvraag beschermde opleidingstitel Wet BIG

08 juli 2015

Voorzitter Pauline Zwart en directeur Irene Rentenaar (beiden FVB) hebben afgelopen april overleg gehad met beleidsmedewerkers van de directie MEVA van het ministerie van VWS in verband met de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). FVB heeft bij VWS de aanvraag neergelegd om de GZ-Vaktherapeut op te nemen in Artikel 34 Wet BIG (= beschermde opleidingstitel).
Inmiddels is duidelijk geworden met welke praktische problemen VWS zich geconfronteerd ziet. Een van die punten is het feit dat er bescherming gevraagd wordt voor de opleidingstitel GZ-Vaktherapeut, terwijl er geen enkele opleiding is die opleid tot GZ-Vaktherapeut.
Het betekent dat als vaktherapeuten opgeleid zouden worden met de beschermde opleidingstitel GZ-Vaktherapeut, op het diploma moet komen staan: GZ-Vaktherapeut met discipline of differentiatie: beeldend-, dans-, drama-, etc-, therapie. FVB wil deze kwestie samen met de opleidingen aanpakken. Als de erkenning er komt, is de verwachting dat de opleidingen hun medewerking zullen verlenen.
FVB werd in de gelegenheid gesteld een nieuwe aanvraag bij VWS in te dienen, toegespitst op de uitgangspunten voor de bescherming beroepsgroepen, zoals vastgelegd in de beleidsreactie van de minister VWS op het rapport 2e evaluatie Wet BIG van december 2014. Je kunt de hernieuwde aanvraag hier bekijken.
Na de zomervakantie verwacht FVB nader bericht.

Zie ook  opleidingstitel Wet BIG