Vaktherapeuten

Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg gelanceerd: Akwa GGZ

15 januari 2019

Vanaf 15 januari 2019 bundelen patiënten, hun naasten en zorgprofessionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Dit gebeurt concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. 

Akwa GGZ is opgericht door en voor het veld. Meer weten over Akwa GGZ? Kijk dan hier

Zie ook  Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz kwaliteit zorgstandaarden generieke modules Akwa ggz