Vaktherapeuten

Resultaten met tag "netwerk-kwaliteitsontwikkeling-ggz"

Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland

Enkele jaren geleden is het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) opgericht om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Hieronder…

Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg gelanceerd: Akwa GGZ

Vanaf 15 januari 2019 bundelen patiënten, hun naasten en zorgprofessionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwa…

Generieke module Vaktherapie aangeboden voor Register Zorginstituut Nederland

De kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) worden…

Maak kennis met de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules op het 'Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz'

Weet jij wat er in de nieuwe zorgstandaarden staat? En wat een generieke module betekent voor jouw werk? Maak op 30 november 2017…

Generieke module Ziekenhuispsychiatrie vraagt om 6 aandachtspunten

Inmiddels is de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie gepubliceerd. Hierin hebben we ook als FVB geparticipeerd.…

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms…

Zorgstandaarden en generieke modules

Zorgstandaarden en generieke modules Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is geïniti…

Geen resultaten in "Vacatures".