Vaktherapeuten

Eerste lichting zorgstandaarden en generieke modulen voor ggz zijn klaar

13 november 2017

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Dit is een samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg. 

Namens de FVB hebben vaktherapeuten geparticipeerd in de totstandkoming van een aantal van deze zorgstandaarden en generieke modulen. Wij bedanken deze vaktherapeuten van harte voor hun inzet!

Het gaat om de volgende zorgstandaarden: 

Daarnaast zijn de volgende zorgstandaarden verschenen:

​De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

Alle beschikbare standaarden kun je vinden op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden.

Zie ook  zorgstandaarden generieke module