Vaktherapeuten

Resultaten met tag "generieke-module"

Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met…

Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) is klaar

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze men…

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) is beschikbaar

De module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou…

Eerste lichting zorgstandaarden en generieke modulen voor ggz zijn klaar

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaa…

Generieke module Ziekenhuispsychiatrie vraagt om 6 aandachtspunten

Inmiddels is de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie gepubliceerd. Hierin hebben we ook als FVB geparticipeerd.…

Generieke module Vaktherapie

Generieke module Vaktherapie Met de Generieke module Vaktherapie komt niet alleen informatie beschikbaar voor cliënten en hu…

Zorgstandaarden en generieke modules

Zorgstandaarden en generieke modules Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is geïniti…

Geen resultaten in "Vacatures".