Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Vaktherapie bij Hoogbegaafdheid

03 april 2024

Dit kennisnetwerk is gericht op het verbinden en samenbrengen van vaktherapeuten die werkzaam zijn en/of affiniteit hebben met hoogbegaafde cliënten.
De focus van dit kennisnetwerk is drieledig: onderzoek, scholing en het creëren van een netwerk van vaktherapeuten die werkzaam zijn met de doelgroep. Het netwerk streeft ernaar om vaktherapie op de kaart te zetten als het gaat om het zorgaanbod voor hoogbegaafde cliënten. Daarnaast worden er scholingen georganiseerd om vaktherapeuten mee te nemen in wat er bij komt kijken als je met hoogbegaafde mensen werkt. Tot slot worden er onderzoekslijnen uitgezet bij vaktherapie bachelor-, en masteropleidingen en faciliteert het netwerk het vormen van (multi-, of monodisciplinaire) intervisiegroepen.

Samenstelling

Dit kennisnetwerk is sinds november 2023 actief.

Het bestuur bestaat uit zeven vaktherapeuten die werkzaam zijn en/of affiniteit hebben met vaktherapie en hoogbegaafdheid. Om lid te worden van dit kennisnetwerk is het belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep en vaktherapie en werkzaam bent als vaktherapeut.

Activiteiten

Het kennisnetwerk Vaktherapie bij hoogbegaafdheid is actief op LinkedIn, Instagram en op de website: https://www.kennisnetwerkvaktherapiehoogbegaafdheid.nl . Hierop zijn alle activiteiten van het netwerk te volgen. Daarnaast brengt het bestuur ieder kwartaal een nieuwsbrief uit waarin scholingsdata, updates op het gebied van onderzoek, intervisiegroepen en oproepen vermeld staan. Concrete punten waar het kennisnetwerk zich op richt:

  • Het netwerk onderhoudt contact met de vaktherapie bachelor-, en masteropleidingen en zet onderzoeksvragen uit voor afstudeerders die zich willen richten op vaktherapie bij hoogbegaafdheid. Hierin ondersteunt het netwerk in het vinden van opdrachtgevers.
  • Het netwerk organiseert scholingen (seminars, workshops, trainingsdagen) voor vaktherapeuten die werkzaam zijn met de doelgroep.
  • Het netwerk zet zich in voor de positionering en profilering van vaktherapie binnen de behandeling van hoogbegaafde mensen.
  • Het netwerk verbindt vaktherapeuten die op gebied van onderzoek samenwerkingen aan willen gaan en de evidentie van vaktherapeutische interventies bij hoogbegaafde cliënten willen verbreden en verdiepen.
  • Op termijn zal het netwerk faciliteren in het vormen van mediumspecifieke werkveldgroepen.

Contact

Sarah Faasse (voorzitter)
T: 06-23176015
E: 
fvb.kennisnetwerk.hoogbegaafdheid@vaktherapie.nl

Nieuwsbrieven