Vaktherapeuten

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) is beschikbaar

13 november 2017

De module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen ondersteunt en bevordert. Het voorgaande impliceert dat de zorg goed moet aansluiten op individuele hulpbehoeften en het realiseren van persoonlijke doelen, gevoelig is voor de verschillende fasen en dimensies van herstel en zoveel mogelijk moet bestaan uit bewezen effectieve interventies. Dat kan het beste als de zorg integraal wordt geboden, dat wil zeggen sector overschrijdend en niet gefragmenteerd.

Als FVB hebben we in deze module geparticipeerd. De vaktherapeuten die hierbij betrokken zijn geweest, willen we hartelijk bedanken voor hun inzet!

De module kun je hier vinden. 

Bekijk ook de video met toelichting op deze module van Elsbeth de Ruijter, psychiater en voorzitter raad van bestuur InGeest, en Lenie Scholten, politica en voormalig wethouder Zorg en Welzijn.

Zie ook  generieke module EPA ernstige psychische aandoeningen