Vaktherapeuten

Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) is klaar

30 januari 2018

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen. Ook de FVB heeft geparticipeerd in deze module. De nieuwe generieke module sluit aan bij de verschillende stoornisspecifieke zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. 

Bezien vanuit het perspectief van de patiënt met een psychische stoornis en ZB/LVB, is parallelle samenwerking tussen de verschillende sectoren en versterking van goede verwijslijnen van groot belang. De generieke module beschrijft de benodigde verwijslijnen tussen zorgverleners en zorgsectoren voor goede curatieve zorg voor deze patiënten. Mensen met een psychische stoornis en ZB/LVB bevinden zich immers overal in de maatschappij en zijn in beeld of in zorg bij meerdere instanties en hulpverleningssectoren. In de ggz worden patiënten primair behandeld voor hun psychische stoornis. Daarbij is er niet altijd oog voor en kennis van problematiek gerelateerd aan hun zwakbegaafdheid of beperking. Omgekeerd hebben betrokken hulpverleners buiten de ggz onvoldoende kennis van psychische stoornissen. Hierdoor lopen deze patiënten nu vaak vast.

Naast het helpen herkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking en het toepassen van de zorgstandaarden bij deze doelgroep, geeft de module handvatten voor professionals om de zorg af te stemmen op deze doelgroep. Bijvoorbeeld op het gebied van bejegening en de houding van de professional. Ook in de praktische begeleiding kunnen behandelaren rekening houden met een aantal factoren, zoals begeleiding bij financiële zaken of ondersteuning bij medicatie-inname.

Net als de andere generieke modules en zorgstandaarden is de Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) beschikbaar in de database ggzstandaarden.nl.

 

Op 24 mei 2018 wordt het gebruik van de zorgstandaarden en generieke modules bij zwakbegaafde patiënten besproken in een workshop tijdens het congres Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ.

Zie ook  generieke module LVB zwakbegaafd