Vaktherapeuten

Gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

19 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet je praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als praktijkhouder heb je meer verplichtingen, waarbij je met documenten moet kunnen aantonen dat je hieraan voldoet. Ook zijn de privacyrechten van je patiënten versterkt en uitgebreid. De AVG ziet toe op de verwerking van alle patiëntengegevens, ook de niet-digitale. Daarnaast vallen andere persoonsgegevens onder de werking van de AVG, denk aan de personeelsdossiers van je medewerkers en sollicitanten. 

Een groot deel van de verplichtingen in de AVG stond al in de Wbp. Bovendien blijven de verplichtingen uit andere wetten over het omgaan met patiëntengegevens van kracht. De belangrijkste nieuwe verplichtingen voor jou als vaktherapeut hebben we hier op een rijtje gezet. De AVG is al van kracht, maar je hebt tot 25 mei 2018 de tijd om jouw praktijk hierop aan te passen. Vanaf die datum kan de Autoriteit Persoonsgegevens gaan handhaven. 

Zie ook  privacy AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens Wbp