Vaktherapeuten

Gezocht: meeschrijvers werkvormenboeken Affectregulerende vaktherapie

20 januari 2022

Affectregulerende vaktherapie (ArVt) is een ervaringsgerichte behandeling met als doel affectregulatievaardigheden bij kinderen met regulatieproblemen te bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van zelfregulatie, het leren aanpassen van het gedrag aan de omgeving en van aandachtsregulatie, voorwaardelijk voor het cognitief leren. Er is een FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie. Om te komen tot een vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is hier op meerdere fronten mee bezig waar het gaat om Affectregulerende vaktherapie. 

Streven is dat er uiteindelijk voor alle disciplines ook een werkvormenboek Affectregulerende vaktherapie komt. Voor beeldende therapie is men dit aan het afronden, voor andere disciplines is men net begonnen. Hiervoor zoekt het kennisnetwerk vaktherapeuten die willen meeschrijven. Werk je als vaktherapeut en heb je de ArVT-basistraining gedaan (of doe je die binnenkort)? Dan is dit misschien wel iets voor jou. 

Dinsdag 25 januari 2022 is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst is online en start om 20.00 uur. In deze bijeenkomst krijg je meer informatie over het meeschrijven aan de werkvormenboeken. Deze bijeenkomst is vanzelfsprekend vrijblijvend. 


Aanmelden bijeenkomst

Wil je bij de bijeenkomst aanwezig zijn, meld je dan aan per e-mial via scholtzleonie27@gmail.com. Je ontvangt dan een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.
 

Meer weten over het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie?

Kijk dan op onze website of die van het kennisnetwerk
 

Zie ook  Affectregulerende vaktherapie FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie werkvormen