Vaktherapeuten

Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

08 maart 2018

Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. In 2017 is de generieke module Ernstige psychische aandoeningen gepubliceerd. Deze generieke module is niet alleen bedoeld voor professionals uit de ggz en verslavingszorg, maar ook voor huisartsenzorg, het beschermd en begeleid wonen, de maatschappelijke opvang, de sociale wijkteams en andere betrokkenen uit het maatschappelijk domein. Om de module toegankelijker te maken voor gemeenten is speciaal voor hen een factsheet ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Wil je de complete module bekijken, kijk dan op www.ggzstandaarden.nl.

Zie ook  generieke module ernstige psychische aandoeningen