Vaktherapeuten

Kwaliteit Forensische Zorg: eindproducten onderzoek naar vaktherapie in de forensische (jeugd)zorg

04 maart 2021

In de KFZ-projecten (Kwaliteit Forensishce Zorg) is onderzoek gedaan naar de effecten van vaktherapie en de ervaringen ermee voor de doelgroepen in de JJI’s enerzijds en de forensische volwassenzorg anderzijds. Hiervoor zijn systematic reviews gedaan, interviews met vaktherapeuten, verwijzers en patiënten en uiteindelijk nog een expertronde. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek naar vaktherapie in deze sectoren.

In de twee eindverslagen kun je alles hierover terugvinden. In de twee infographics kun je op een snelle manier zien wat de effecten zijn van vaktherapie in deze contexten. Deze projecten zijn mooie voorbeelden waarbij het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk samen hebben geparticipeerd in een landelijk consortium.

Zie ook  onderzoek forensisch werkveld forensische psychiatrie KFZ