Vaktherapeuten

Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland

17 juni 2019

Enkele jaren geleden is het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) opgericht om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Hieronder valt ook de Generieke module Vaktherapie (GMVT). Inmiddels houdt het Akwa GGZ zich bezig met de kwaliteitsontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn al heel wat kwaliteitsstandaarden opgeleverd, op onze website kun je zien in welke we als FVB hebben geparticipeerd. Recent zijn er 34 kwaliteitsstandaarden ingediend bij het Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Ook de GMVT valt hieronder.

Op de website ggzstandaarden.nl vind je alle zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen voor de ggz bij elkaar.

 

Zie ook  Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Zorginstituut Nederland zorgstandaarden generieke modules GMVT Generieke Module Vaktherapie Akwa ggz