Vaktherapeuten

Nieuw verschenen interventiebeschrijving: psychomotorische groepsinterventie ter bevordering van lichaamsmentalisatie voor volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis

07 januari 2021

Het betreft een consensus-based interventiebeschrijving van psychomotoriosche therapie in de vorm van een product-plus. Het gaat hierbij om een psychomotorische groepsinterventie ter bevordering van lichaamsmentalisatie voor (jong) volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis: een lichaamsgerichte insteek binnen een multidisciplinaire Mentalisation Based Treatment.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak problemen met mentaliseren: het vermogen zich in te leven in en betekenis te geven aan gedachten, gevoelens, overtuigingen en behoeften die het eigen gedrag en het gedrag van anderen bepalen. Het begrip van de eigen binnenwereld is niet voldoende ontwikkeld en het inlevingsvermogen in anderen is verstoord. Psychomotorische therapie doet een beroep op de emotionele beleving van de cliënt en op de ervaringen die hij opdoet in de interactie met anderen. Hoofddoel van de interventie is het vergroten van het vermogen tot mentaliseren, in het bijzonder de lichaamsmentalisatie, de lichamelijke kant van mentaliseren.

Je kunt de volledige interventiebeschrijving vinden in de Databank Vaktherapie. Hier publiceert de Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) alle goedgekeurde interventiebeschrijvingen. Daarnaast vind je hier wetenschappelijke artikelen over vaktherapie en artikelen die eerder in het Tijdschrift voor vaktherapie zijn verschenen.

Zie ook  PMT persoonlijkheidsstoornis mentaliseren lichaamsmentalisatie