Vaktherapeuten

NVKT omgevormd tot Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd en opgenomen als FVB Kennisnetwerk

09 juli 2021

Inmiddels is het een feit: de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) is per 1 juli 2021 omgevormd tot de Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG) en ondergebracht bij de FVB als kennisnetwerk. Dit betekent dat we als FVB verder groeien in ledenaantal.

De volledige leden van de NVV-AG zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van hun discipline. Voor beeldende therapie is dat de NVBT, voor muziektherapie is dat de NVvMT en voor spraak&dramatherapie is dat de NVDT. Geregistreerde leden staan daarnaast ook ingeschreven in het Register Vaktherapie met de aantekening Antroposofisch Geïnspireerd.

De NVV-AG kent daarnaast ook belangstellende leden, studentleden en donateurs. 

Wil je lid worden van de NVV-AG, kijk dan hier voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen en de voorwaarden die gelden

Zie ook  NVKT Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie antroposofische geïnspireerd Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch geïnspireerd NVV-AG kunstzinnige therapie FVB Kennisnetwerk Vaktherapie-Antroposofisch geïnspireerd