Vaktherapeuten

Online sessie op 15 september over het zorgprestatiemodel

10 augustus 2021

Woensdag 15 september organiseren we als FVB een online sessie voor jou als vaktherapeut over het zorgprestatiemodel. 

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel maakt een einde aan de dbc’s en het tijdschrijven. Het wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Het budget dat nu beschikbaar is voor vaktherapie gaat in zijn geheel over naar het zorgprestatiemodel. Voor jou als vaktherapeut betekent dit dat er dus geen bezuiniging op vaktherapie is vanwege de invoering van het zorgprestatiemodel. Vaktherapie in de klinische zorg valt vanaf 1 januari 2022 onder de verblijfsprestatie, voor de totale verblijfspresatie geldt één tarief. Vaktherapie in de ambulante zorg valt vanaf dan onder de zorgprestatie, waarvoor ook één tarief geldt. Er volgen dus geen tarieven specifiek voor vaktherapie.

We krijgen veel vragen binnen over het zorgprestatiemodel en wat dit voor jou als vaktherapeut betekent, of je nu in loondienst werkt of een eigen praktijk hebt. Kan jouw werkgever je nu gaan inzetten als activiteitenbegeleider? Kan je nog wel individuele therapie geven? Kan je als vrijgevestigde vaktherapeut met een gz-psycholoog blijven samenwerken? In dit webinar krijg je meer informatie over wat het zorgprestatiemodel voor jou als vaktherapeut betekent.

De online sessie start om 19.00 uur met een inloop. Rond 20.30 uur zullen we afronden. Je kunt je hier aanmelden voor deze sessie. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt krijgen, stuur deze dan voor 30 augustus aanstaande naar info@vaktherapie.nl

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. Hier kun je de sessie die al hebben plaatsgevonden terugkijken. Daarnaast staan de volgende sessies gepland:

Donderdag 23 september 2021 - online sessie Digitaal profileren
Hoe profileer je je als vaktherapeut in het digitale veld zonder dat dit al te veel tijd en moeite kost? Een online sessie met veel praktische tips voor jou als vaktherapeut. 

Maandag 4 oktober 2021 - online sessie Lobby in de lokale praktijk
Als (vrijgevestigd) vaktherapeut is het belangrijk om in beeld te komen en blijven bij de stakeholders in jouw lokale omgeving. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? 

Eind november 2021 - online sessie over de herziening van de Generieke module Vaktherapie
In deze online sessie praten we jullie bij over de ontwikkelingen rondom de Generieke module Vaktherapie. Via allerlei activiteiten verzamelen we input voor de herziening van de GMVT, zodat deze steeds beter het werkveld van de vaktherapeuten representeert en ook steeds beter onderbouwd wordt door onderzoek. We presenteren onder andere de uitkomsten van de achterbanraadpleging, die de projectgroep GMVT dit voorjaar heeft gehouden en die ruim 800 vaktherapeuten hebben ingevuld. Ook zullen we de voortgang van het N=1 onderzoek bespreken. 

Zie ook  zorgprestatiemodel online sessies