Vaktherapeuten

Online sessie over VakEffect op woensdag 19 mei aanstaande vanaf 19.00 uur

03 mei 2021

VakEffect, je hebt het vast al een keer langs zien komen. VakEffect brengt het effect van vaktherapie in kaart. Als vaktherapeut krijg je op deze manier zicht op de effecten van jouw behandeling. En aan de andere kant verzamelen we via VakEffect onderzoeksdata. Met deze data kan onderzoek gedaan worden naar de werking en effectiviteit van vaktherapie. Zo kunnen we op termijn de werking van vaktherapie onderbouwen voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten. Het is belangrijk dat je als vaktherapeut meedoet hieraan: zonder jouw deelname hebben we geen data!

Als FVB werken we samen met NLStenden aan VakEffect. Na een proefperiode gaat VakEffect nu definitief draaien. We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt of misschien heb je nog je bedenkingen. Daarom organiseren we een online sessie op woensdag 19 mei aanstaande. Marinus Spreen en Celine Schweizer van NLStenden vertellen je meer over VakEffect en staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Ze geven in dit filmpje alvast een voorproefje en nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Het artikel dat Marinus Spreen noemt kun je terug vinden in de Databank Vaktherapie.

Vanaf 19 uur kun je inloggen (en je audio en beeld testen), om 19.15 uur start de sessie.

Je kunt je vraag ook vooraf insturen, graag zelfs! Dit kan door een mail te sturen aan info@vaktherapie.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om vragen voor de online sessie over vaktherapie.

Wil je bij deze gratis sessie aanwezig zijn, dan kun je je hier aanmelden. Je ontvangt dan een dag van tevoren de link om deel te nemen aan deze online sessie.

We hopen je 19 mei te zien bij de online sessie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deze online sessie is de eerste in een reeks die we dit jaar organiseren voor jou als vaktherapeut omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen.

De volgende online sessie wordt op donderdag 24 juni 2021 verzorgd door Susan van Hooren en heeft als titel ‘Spelen met het onverwachte: naar een theoretische basis van ervaringsgericht handelen’. Kenmerkend aan vaktherapeutische behandelingen is dat er ervarings- en handelingsgericht gewerkt wordt. Maar wat is een ervaring precies? En hoe kan dit verklaren waarom er effecten optreden? In deze online lezing gaat Susan van Hooren in op een theoretisch kader, te weten Predictive coding. Volgens Predictive coding kan een cliënt door verandering van de waarneming en/of door in actie te komen ervaringen opdoen waardoor verandering kan optreden in gedrag of gevoel. Het veranderen van waarneming en/of het aanzetten tot actie wordt vaak toegepast bij vaktherapeutische behandelingen. Daarom biedt deze theorie een kader om handelings- en ervaringsgericht werken verder te conceptualiseren en te onderbouwen. Door enkele experimenten wordt aangetoond hoe dit onderbouwd kan worden.

Daarnaast staan na de zomer de volgende online sessies op de agenda:

Digitaal profileren: hoe zorg je als vaktherapeut dat je digitaal goed vindbaar bent? Hoe kun je je digitaal profileren?
Lobbyen op lokaal niveau: hoe zorg je er als vaktherapeut voor dat je op lokaal niveau in beeld bent bij jouw stakeholders?
Transdiagnostische factoren en de werkingsmechanismen van vaktherapie. Aan de orde komen ook de uitkomsten van de enquête die de projectgroep GMVT heeft gehouden.

Houd deze website hiervoor in de gaten!

Zie ook  onderzoek meten in de praktijk Vakeffect