Vaktherapeuten

Pas op voor DBC Register!

29 september 2015

Jullie hebben mogelijk recentelijk het een en ander gezien c.q. gehoord over een nieuw register namelijk het DBC (CONO) Register (www.dbcregister.nl). Dit lijkt een heel formeel register voor (hoofd)behandelaars in de GGZ. Echter dit register is een puur commercieel/privaat register dat niet ondersteund wordt door de marktpartijen en de NZa en het Zorginstituut. De eisen die het register stelt, zijn ook niet in overleg met de betrokken beroepsorganisaties, c.q. CONO kamers tot stand gekomen.
Door o.a. GGZ Nederland, VV&V en het voormalige CONO bestuur is al contact opgenomen met de eigenaar van het register en is gesommeerd om de verwijzing naar DBC en CONO te verwijderen. Tevens is melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg. De Inspectie heeft aangegeven dit nader te zullen onderzoeken en op te treden.
We blijven dit vanuit de FVB volgen.

Zie ook  DBC