Vaktherapeuten

Resultaten met tag "dbc"

Tarieven in het zorgprestatiemodel: 12 april meer duidelijkheid

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het zo…

FVB kritisch over de uitwerking van het zorgprestatiemodel

Alles wijst erop dat de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) per 1 januari 2022 verleden tijd is voor de ggz en de forensische zorg…

Pas op voor DBC Register!

Jullie hebben mogelijk recentelijk het een en ander gezien c.q. gehoord over een nieuw register namelijk het DBC (CONO) Register…

Zorgprestatiemodel

ZorgprestatiemodelHet Zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensisc…

Geen resultaten in "Vacatures".