Vaktherapeuten

Programma Kwaliteit Forensische Zorg: call voor projectvoorstellen voor onderzoek naar werkingsmechanismen en interventies vaktherapie

09 maart 2022

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is een programma waarmee innovatie, ontwikkeling en onderzoek in de forensische zorg wordt gesubsidieerd. KFZ zet zogeheten calls uit: onderzoeksthema’s waar geïnteresseerden een projectvoorstel voor kunnen indienen. In 2020 is het KFZ-project Evidence gap map vaktherapie: de ontwikkeling van een evicende gap map voor vaktherapie in de forensische GGZ afgerond. Inmiddels heeft KFZ een nieuwe call uitgezet voor een vervolgproject waarin aanbevelingen uit het rapport van het afgeronde onderzoek worden opgepakt: Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg. Meer informatie over deze call kun je hier vinden.

Zorginstellingen bij wie de Directie Forensische Zorg forensische zorg inkoopt kunnen een aanvraag indienen. Ook universiteiten en onderzoeksbureaus kunnen dit doen als er een expliciete samenwerking is met een of meerdere instellingen in de forensische zorg.

Le op: de deadline voor het indienen van projectvoorstellen is zondag 8 mei 23.59 uur.

Zie ook  onderzoek forensisch werkveld KFZ Kwaliteit Forensische Zorg