Vaktherapeuten

Schrijftraining voor interventiebeschrijving: van jouw praktijk naar publicatie

Wil jij jouw, in de praktijk succesvolle behandelwerkwijze publiceren in de Databank Vaktherapie en op deze wijze jouw interventie delen met vakgenoten en meewerken aan professionalisering van jouw vakgebied? Meld je dan aan bij jouw beroepsvereniging voor een begeleid schrijftraject. 

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is betrokken bij de ontwikkeling van de interventiebeschrijvingen die je in de Databank Vaktherapie kunt vinden. De CPMO organiseert in samenwerking met de verschillende beroepsverenigingen die bij ons als FVB zijn aangesloten in 2024 schrijftrainingen in het beschrijven van goedwerkende behandelinterventies. 

Wat houdt de schrijftraining in? 

In dit schrijftraject werk je onder begeleiding van de Commissie Product en Moduleontwikkeling (CPMO) samen met mede-auteurs eraan om van een werkzame interventie te komen tot een interventiebeschrijving in de vorm van een product of module conform de eisen voor publicatie in de Databank Vaktherapie [(zie Handleiding interventiebeschrijvingen). 

Gedurende een vol jaar ga je actief aan de slag. Twee trainers van de CPMO begeleiden jou in stappen in het beschrijven van een interventie volgens het interventieformat van de FVB/CPMO. Er zullen 6 trainingsbijeenkomsten plaatvinden (zowel op locatie als online). Tussen de trainingsbijeenkomsten zijn de trainers bereikbaar voor feedbackrondes, begeleiding en coaching. Aan het eind van het schrijftraject is de interventiebeschrijving klaar voor accordering waarna publicatie in de Databank Vaktherapie volgt. 

Je kunt ook een voorstel indienen als je al een bijna gereed product of module hebt of een reeds gepubliceerd product of module wenst te herzien. Wel dien je altijd met een groepje schrijvers te zijn. Het schrijftraject wordt hierop dan aangepast. 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd? Lees dan hier verder over de aanmeldprocedure en de voorwaarden voor aanmelding.
Je kunt je tot 12 mei 2024 inschrijven. De start van het schrijftraject is gepland in het najaar 2024.