Vaktherapeuten

Senior Registratie wordt afgeschaft binnen Register Vaktherapie

13 december 2018

In de Algemene Ledenvergadering van de FVB op dinsdag 11 december 2018 is besloten om de Senior Registratie binnen het Register Vaktherapie af te schaffen per 1 juli 2019. Er zijn in totaal 1.947 vaktherapeuten ingeschreven bij het Register Vaktherapie. Hiervan zijn 285 vaktherapeuten ingeschreven in het Senior Register. Wat is de achtergrond van dit besluit?
 

Minimum niveau van de vaktherapeut waarborgen

Het Register Vaktherapie is een beroepsregister. Beroepsregistratie zorgt voor een belangrijke waarborg van de kwaliteit van het werk van vaktherapeuten. Registratie onderstreept de meerwaarde tegenover cliënten, opdrachtgevers en werkgevers. Het Register Vaktherapie heeft vooral een belangrijke functie naar buiten toe. 

Het Register heeft als doel een minimum niveau te waarborgen van de kwaliteit van de werkzaamheden van de vaktherapeut. Het Register Vaktherapie kan dus volstaan met één registratieniveau. Voor elke geregistreerde vaktherapeut geldt dat hij minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond en op permanente basis bezig is met deskundigheidsbevordering (supervisie, bij- en nascholing). Ook andere beroepsregisters kennen één niveau van registratie.

 

Marktverstoring voorkomen

In het werkveld heerst verwarring over de Senior Registratie. Er ontstaat marktverstoring. Gemeenten en werkgevers gaan er vanuit dat Senior Registratie iets zegt over werkervaring (senioriteit). Zij nemen aan dat alleen ervaren vaktherapeuten toegang hebben tot Senior Registratie en dat iedere vaktherapeut met Senior Registratie iemand is met jarenlange werkervaring. In werkelijkheid speelt het aantal jaar werkervaring geen rol. Alleen een masterdiploma geeft toegang tot Senior Registratie.

 

Afschaffing term ‘kandidaat’ geregistreerd

We zien ook dat de terminologie van ‘kandidaat-geregistreerd’ en ‘geregistreerd’ in de buitenwereld verwarring geeft. Men denkt dat een kandidaat-geregistreerde nog niet volledig geregistreerd is en nog niet aan de eisen van registratie voldoet. Om deze reden is besloten ook deze terminologie aan te passen. Iedereen die zich aanmeldt voor registratie, is vanaf dat moment geregistreerd en niet meer kandidaat-geregistreerd. Wel blijft het verschil gehandhaafd tussen de eerste en de vervolg herregistraties.

 

Open houden van mogelijkheid om aan te sluiten bij Register Paramedici

Om de mogelijkheid tot aansluiting bij het Register Paramedici (artikel 34, Wet BIG) open te houden, helpt het om het Register Vaktherapie op een zelfde wijze op te zetten als andere beroepsregisters.

 

Senior-geregistreerden hebben moeite om aan eisen te voldoen

In 2013 is al voorgesteld om de Senior Registratie af te schaffen. Dit bleek toen nog een stap te ver. Er is op dat moment voor gekozen het verschil groter te maken tussen Registratie en Senior Registratie. Senior Registratie bestaat niet alleen uit het hebben van een masterdiploma, maar ook uit 16 uur per week werken en verplichte activiteiten rond kennisinnovatie.

In de praktijk blijkt dat veel senior geregistreerden moeite hebben met het behalen van deze verplichte kennisinnovatie-punten. In de periode 1 juli 2014 tot 1 december 2018 zijn 51 vaktherapeuten overgestapt van het Senior Register naar het Register omdat ze niet voldeden aan de eisen van Senior Registratie. Meestal gaat het hierbij om de kennisinnovatie-punten, in een aantal gevallen om de werkervaring en soms om beide. Er zijn geen signalen dat iemand nadelige gevolgen ondervonden heeft van deze overstap. 

Uit de vele vragen aan het Register Vaktherapie blijkt dat ook veel senior geregistreerden die in de komende periode moeten herregistreren grote problemen hebben met het behalen van de benodigde kennisinnovatie-punten.

 

Besluit ALV

In de ALV van 11 december 2018 is om bovenstaande redenen besloten de Senior Registratie binnen het Register Vaktherapie af te schaffen.

 

Gevolgen

Gevolg is dat je als vaktherapeut niet meer met je registratie kunt laten zien dat je een masteropleiding hebt gevolgd. Overigens geldt voor veel leden in het Senior Register dat ze géén masteropleiding gevolgd hebben: de meeste mensen zijn senior geregistreerd vanuit een overgangsregelingen uit 2006 (oprichting Register Vaktherapie) en de toetreding van de NVPMKT en NVVS.

Vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen nu al via 'Mijn Profiel' informatie over opleiding, aantal jaar ervaring en andere kwalificaties zichtbaar maken in de zoekfunctie 'Zoek een vaktherapeut' op www.vaktherapie.nl. (Het aanpassen van jouw gegevens kun je doen door in te loggen op fvb.vaktherapie.nl. Om naar jouw profiel te gaan, klik je op het tandwieltje naast je naam rechts bovenin.)

Op de nieuwe website van het Register Vaktherapie zal toegevoegd worden per wanneer iemand in het register is ingeschreven. Verder komt er ook een mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen. Hiermee krijgen ook geregistreerden in loondienst een plek om zich te profileren met opleiding, werkgever en specialisaties.

Voor senior geregistreerden geldt vanzelfsprekend dat behaalde punten behouden blijven.

 

Meer informatie

We zullen begin januari alle senior geregistreerden een bericht sturen met meer informatie. Heb je vragen, stuur dan een mail naar info@registervaktherapie.nl.

Zie ook  registratie beroepsregistratie Register Vaktherapie senior registratie