Vaktherapeuten

Resultaten met tag "register-vaktherapie"

Heb je een AGB-code? Dan moet je je per 1 januari 2025 inschrijven bij het Register Vaktherapie

We werken hard aan een stevige positie van vaktherapie en alle vaktherapeuten. In dit kader gaat er per 1 januari 2025 een en and…

Verzoek Nza/Programma Zorgprestatiemodel om Register Vaktherapie toegankelijk te maken zonder lidmaatschap beroepsvereniging

Wij zijn als FVB in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) / Het Programma Zorgprestatiemodel (ZPM) over het direct toeg…

Evaluatie Register Vaktherapie van start

We evalueren elke vijf jaar het Register Vaktherapie. De laatste evaluatie was in 2018. Tijd dus voor de volgende evaluatie. Doel…

Vragenlijst ministerie van VWS over inzet niet SKJ- of BIG-geregistreerde professionals in de jeugdzorg

In opdracht van het ministerie van VWS voert Significant Public een verkennend onderzoek uit naar de inzet van niet SKJ- en BIG-…

Vanaf nu is ‘Register Vaktherapeut’ een beschermd merk. Gebruik dit in je communicatie!

Als FVB kunnen we voorlopig geen aanvraag doen om de GZ-Vaktherapeut op te nemen als beschermde opleidingstitel in Artikel 34 van…


Meer resultaten in nieuws:

AGB-code en inschrijving Register Vaktherapie

Heb je een AGB-code? Dan moet je je per 1 januari 2025 inschrijven bij het Register Vaktherapie We werken hard aan een stevige po…

JIP - Kwaliteit en Register Vaktherapie

JIP - Jeugdhulp Informatie Pakket Kwaliteit en Register Vaktherapie De Jeugdwet heeft tot doel de kwaliteit van hulp verder te ve…

Registratie

Registratie Je hebt als vaktherapeut een opleiding gedaan en zodoende beschik je over de basiskennis van het vak. Wil je laten&nb…

Geen resultaten in "Vacatures".