Vaktherapeuten

Tarieven in het zorgprestatiemodel: 12 april meer duidelijkheid

01 april 2021

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel maakt een einde aan de dbc’s en het tijdschrijven. Het zorgprestatiemodel wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Op dit moment leven er veel vragen bij onze leden hierover, onder andere over de tarieven.

Om zich voor te bereiden op de invoering hebben organisaties gewerkt met fictieve tarieven. Dit zijn dus niet de tarieven die zullen gaan gelden. Op maandag 12 april 2021 worden regelgeving, tabellen, spelregels, concept specificaties en nog enkele andere documenten gepubliceerd op de website van het Zorgprestatiemodel. Deze documenten zullen meer duidelijkheid verschaffen. Vaktherapie in de klinische zorg valt onder de verblijfsprestatie, voor de totale verblijfspresatie geldt één tarief. Vaktherapie in de ambulante zorg valt onder de zorgprestatie, waarvoor ook één tarief geldt. Er volgen dus geen tarieven specifiek voor vaktherapie.

Vanzelsprekend houden we jullie op de hoogte!

Zie ook  DBC tarieven zorgprestatiemodel verblijfsprestatie zorgprestatie