Vaktherapeuten

Ter beschikking stellen ledengegevens

28 juni 2016

Als FVB stellen wij gegevens uit onze ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze doelstellingen. In het bijzonder verstrekken we jouw naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede naam, adres en woonplaats van je werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de FVB ledenraadplegingen kunnen uitvoeren.

Mocht je niet instemmen met het ter verwerking ter beschikking stellen van jouw gegevens aan derden, dan verzoeken wij je dit aan te geven bij onze ledenadministratie door een mail te sturen aan info@vaktherapie.nl. Let op! In dit geval zul je niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht of worden geraadpleegd bij bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij jouw werkgever.

Zie ook  gegevens privacy