Vaktherapeuten

Verzoek Nza/Programma Zorgprestatiemodel om Register Vaktherapie toegankelijk te maken zonder lidmaatschap beroepsvereniging

22 november 2023

Wij zijn als FVB in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) / Het Programma Zorgprestatiemodel (ZPM) over het direct toegankelijk maken van het Register Vaktherapie. Nu heb je alleen toegang tot het Register Vaktherapie als je een volledig lidmaatschap hebt bij een beroepsvereniging die bij de FVB is aangesloten. Loskoppeling van het lidmaatschap betekent dat vaktherapauten die niet volledig lid zijn van een van de beroepsverenigingen zich dan ook in het Register Vaktherapie kunnen inschrijven.

Door deze loskoppeling kunnen vaktherapeuten zich steviger positioneren en profileren in de geestijlke gezondheidszorg en in de forensische zorg want: ​

  • kwaliteitsborging doordat alle vaktherapeuten in het register zijn ingeschreven​
  • vergoedingen zijn gegarandeerd​
  • het beroepsregister Vaktherapie als onderdeel van de definitie van een vaktherapeut is een kwaliteitsslag.​

We brengen nu in beeld welke consequenties deze loskoppeling kan hebben. In dit document vind je meer informatie over de achtergrond van het verzoek. De Algemene Vergadering van de FVB zal zich vervolgens uitspreken hierover. Pas als de AV akkoord is kunnen we als FVB de directe toegang tot het Beroepsregister Vaktherapie (Register Vaktherapie) gaan inrichten. Deze aanpassing zal dan naar verwachting per 1 juli 2024 operationeel zijn. Tot de feitelijke uitvoering van de ontkoppeling blijft lidmaatschap een vereiste voor toegang tot en registratie in het Register Vaktherapie.
We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van de uitkomsten via onze nieuwsbrief en onze website.

In samenspraak met ons heeft de NZa hierover onderstaand nieuwsbericht gepubliceerd:
https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/de-agb-code-bij-het-declareren-van-consulten-vaktherapie/

 

Zie ook  Register Vaktherapie NZa zorgprestatiemodel