Vaktherapeuten

Vragenlijst ministerie van VWS over inzet niet SKJ- of BIG-geregistreerde professionals in de jeugdzorg

In opdracht van het ministerie van VWS voert Significant Public een verkennend onderzoek uit naar de inzet van niet SKJ- en BIG- geregistreerde professionals binnen de jeugdzorg. Het ministerie wil zo inzicht krijgen in het aandeel niet SKJ- en BIG-geregistreerde professionals die jeugdzorg bieden, wat voor professionals dit zijn, in welke andere registers zij mogelijk ingeschreven zijn en welke vormen van jeugdzorg dit betreft. Als vaktherapeut kun je je registreren in het Register Vaktherapie, maar soms wordt (onterecht) om andere registratie gevraagd. Het is dus belangrijk dat ook vaktherapeuten meegenomen worden in dit onderzoek en dat zoveel mogelijk vaktherapeuten deze vragenlijst invullen. Op deze manier help je mee aan de erkenning van vaktherapie.

Werk je in de jeugdzorg? Dan vragen we je om deze korte vragenlijst in te vullen. Klik hier om verder naar de vragenlijst te gaan. Je kunt de vragenlijst tot uiterlijk 2 juni 2023 invullen.

Heb je vragen over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Eva Gutteridge van Significant Public via eva.gutteridge@significant.nl

Zie ook  Jeugdzorg BIG-register Register Vaktherapie SJK