Vaktherapeuten

VVT-er? Deel geen individuele outcome-indicatoren met de gemeente.

01 april 2019

Als vrijgevestigde vaktherapeut wil je goed samenwerken met de gemeente. Het gaat hierbij om het afstemmen van vraag en aanbod en de analyse hiervan. Soms vraagt een gemeente daarom om outcome-indicatoren uit de individuele behandeling aan te leveren op persoonsniveau. Ons advies is om dit niet te doen omdat je hiermee de privacy van jouw cliënten schaadt. Er is ook geen wettelijke basis om deze informatie met de gemeente te delen. Voor het signaleren van trends is inzage in uitkomstindicatoren op persoonsniveau bovendien niet nodig.

Let hier dus op bij het afsluiten van een contract met de gemeente en probeer te komen tot andere afspraken over inzage in de uitkomstindicatoren. 

 

 

 

 

 

Zie ook  privacy VVT uitkomstindicatoren outcome-indicatoren