Vaktherapeuten

Meerjaren beleidsplan

Meerjaren beleidsplan

Welke doelen stellen we onszelf voor de komende jaren? Hoe denken we deze doelen te bereiken? En welke concrete acties zijn nodig? Je kunt het lezen in het meerjaren beleidsplan van de FVB voor de periode 2021 tot 2025. Hiervoor hebben we input gekregen van vaktherapeuten tijdens een aantal regionale sessies en van de Cliënten Adviesraad. We zien voor de komende periode een aantal thema's: Erkend, Bekend, Bewezen, Lobby, Betaling vaktherapie en Stevige, overkoepelende FVB. 

Inmiddels is het FVB meerjaren beleidsplan vastgesteld. De concrete uitwerking gebeurt bij het maken van de jaarplannen, dus op het moment dat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zo voorkomen we achterhaalde plannen.

Zie ook  Meerjaren beleidsplan