Vaktherapeuten

Over de FVB

Over de FVB

We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Er zijn zeven beroepsverenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor/van

 • Beeldende Therapie
 • Danstherapie
 • Dramatherapie
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische Therapie
 • Psychomotorische Kindertherapie
 • Speltherapeuten

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. In de behandeling gebruiken ze beeldende, dans-, drama-, spel-, muzikale of psychomotorische interventies op methodische wijze. Vaktherapeuten voeren een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen op het gebied van de somatische en geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapeuten die lid zijn van een bij ons aangesloten beroepsvereniging hebben een erkende opleiding gevolgd op bachelor hbo-niveau of master hbo-niveau.

Als FVB maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Hoe doen we dat?

 • Als FVB staan we garant voor het beroepsregister van de vaktherapeutische beroepen: het Register Vaktherapie. Voor opname hierin worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie.

 • Als FVB ondersteunen en stimuleren we de ontwikkeling van consensusvorming ten aanzien van behandelmodules. We stimuleren en participeren in onderzoek binnen vaktherapieën.

 • Als FVB stellen we het ‘Beroepscompetentieprofel Vaktherapeut’ vast.

 • Als FVB zorgen we voor uitwisseling en afstemming met relevante partners ten aanzien van kwaliteitsnormering.

 • Als FVB geven we vier keer per jaar het Tijdschrift voor vaktherapie uit.

 • Als FVB bieden we informatie aan leden van de beroepsverenigingen en aan werkgevers omtrent vacatures.

 • Als FVB spannen we ons in om vaktherapeutische verrichtingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden.

 • Als FVB zijn we gesprekspartner bij cao-onderhandelingen.

 

Zie ook  FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen