Vaktherapeuten

Over het bestuur van de NVV-AG

Over het bestuur van de NVV-AG

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks. Minimaal één keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Vergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en waar er uitgewisseld wordt over nieuwe ontwikkelingen en plannen.  

De NVV-AG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). De NVV-AG participeert in de commissie Zorgverzekeringen en het Sectorberaad Beroepsverenigingen van de NVAZ. Dit  in verband met de gestelde eisen aan de kwaliteit van de Antroposofisch Geïnspireerde zorg en bij- en nascholing op dat gebied.
 

Voorzitter: Marjolein Dorresteijn

Penningmeester: Lydia Beckx-Korbee

Bestuurslid nieuwe leden: Alyanne van de Nes

Secretaris/algemeen bestuurlid: Irene Pijck-Kerris


Contact

Het bestuur is bereikbaar via nvvag.secretaris@vaktherapie.nl

Zie ook  NVV-AG