Vaktherapeuten

Over het bestuur van de NVV-AG

Over het bestuur van de NVV-AG

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks. Minimaal één keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Vergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en waar er uitgewisseld wordt over nieuwe ontwikkelingen en plannen.  

De NVV-AG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). De NVV-AG participeert in de commissie Zorgverzekeringen en het Sectorberaad Beroepsverenigingen van de NVAZ. Dit  in verband met de gestelde eisen aan de kwaliteit van de Antroposofisch Geïnspireerde zorg en bij- en nascholing op dat gebied.
 

Pauline van Baar is vice-voorzitter. Zij maakt ook deel uit van het NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen en de Commissie Zorgverzekeringen.

Nelleke Groesz houdt zich bezig met het beheer van de financiële middelen: administratie, begrotingen, projecten van commissies en werkgroepen. Ook is zij lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder van Reliëf.

Irene Pijck-Kerris is algemeen bestuurslid.

Annemieke Jansen is adviseur van het bestuur van de NVV-AG. Van eind oktober 2017 tot de NVKToag verder ging als NVV-AG is ze bestuursvoorzitter geweest. In die functie heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij de toetreding tot de FVB. Omdat dit proces nog verder gaat, blijft ze als adviseur bij de vereniging betrokken.

Contact

Het bestuur is bereikbaar via secretariaat@kunstzinnigetherapie.nl.

Zie ook  NVV-AG