Over het bestuur van de NVV-AG

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks. Minimaal één keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en waar er uitgewisseld wordt over nieuwe ontwikkelingen en plannen.  

De NVV-AG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). De NVV-AG participeert in de commissie Zorgverzekeringen en het Sectorberaad Beroepsverenigingen van de NVAZ. Dit  in verband met de gestelde eisen aan de kwaliteit van de Antroposofisch Geïnspireerde zorg en bij- en nascholing op dat gebied.
 

Annemieke Jansen is bestuursvoorzitter van de NVV-AG. Zij houdt zich bezig met algemene zaken en beleid. Samen met de andere bestuursleden wijdt zij zich aan de speerpunten onderzoek, pr, bredere samenwerking en het voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Als dagelijks bestuurder wil zij samenwerken aan een vereniging van en voor de leden. 

Pauline van Baar is vice-voorzitter. Zij maakt ook deel uit van het NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen en de Commissie Zorgverzekeringen.

Nelleke Groesz houdt zich bezig met het beheer van de financiële middelen: administratie, begrotingen, projecten van commissies en werkgroepen. Ook is zij lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder van Reliëf.

Irene Pijck-Kerris is algemeen bestuurslid.

 

Contact

Het bestuur is bereikbaar via secretariaat@kunstzinnigetherapie.nl.

Zie ook: NVV-AG
Deel dit via: