• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Richtlijnen voor bijdragen

Zonder de inbreng van vakgenoten kan de redactie geen tijdschrift maken. De redactie nodigt je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren aan het Tijdschrift voor vaktherapie. Hieronder vind je richtlijnen voor de verschillende soorten artikelen, naast de procedure, kwaliteitscriteria en de richtlijnen voor bronvermelding (APA). Je kunt je bijdrage voorzien van naam, adres, e-mail en telefoonnummer sturen naar tijdschrift@vaktherapie.nl.
 

Naast artikelen die direct over vaktherapie gaan, zijn ook bijdragen welkom die bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de GGZ behandelen of die een psychologische theorie verhelderen van waaruit vaktherapeuten zouden kunnen werken. Bijdragen kunnen een wetenschappelijk karakter hebben, casuïstiek betreffen of bijvoorbeeld een boek bespreken.
 

De redactie beoordeelt iedere ingestuurde bijdrage. Bijdragen zijn meestal niet in één keer af: gewoonlijk wordt de auteur gevraagd om zijn of haar bijdrage stilistisch en inhoudelijk nog wat aan te scherpen. Iedere auteur ontvangt na publicatie een bedankexemplaar van het tijdschrift en een pdf van het gepubliceerde artikel.
 

De redactie gaat ervan uit dat je jouw inzending of een sterk gelijkende tekst niet tegelijkertijd elders aanbiedt of dat deze stilzwijgend elders is gepubliceerd. In bijzondere gevallen kan de redactie beslissen toch een reeds gepubliceerd artikel in het Tijdschrift voor vaktherapie te publiceren, bijvoorbeeld omdat de publicatie voor vaktherapeuten bijzonder de moeite waard is.  
 

Handige documenten