vrijgevestigde vaktherapeuten

 1. 21 november 2019
  Vvt-er in de jeugdhulp? Laat je horen om zo de jeugdhulp te verbeteren!
 2. 10 januari 2019
  VECOZO vernieuwt aansluitovereenkomsten met alle aangesloten zorgaanbieders
  VECOZO gaat vanaf eind januari 2019 alle bestaande aansluitovereenkomsten met zorgaanbieders vernieuwen. Ben je de hoofdcontactpersoon en ben je tekenbevoegd? Dan ontvang je als vaktherapeut een uitnodiging om de overeenkomst te vernieuwen. Dit gebeurt digitaal. Reden voor de nieuwe overeenkomst is een update, onder andere naar aanleiding...
 3. 21 november 2017
  Cliënttevredenheidsonderzoek ook in te vullen vanaf één computer
 4. 11 februari 2016
  Uitkomsten enquête over BTW onder vrijgevestigde vaktherapeuten
  Eind 2015 hebben we onder vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT-ers) een enquête gehouden over BTW. Hier hebben 231 VVT-ers op gereageerd, een behoorlijk aantal! Een grote meerderheid van de VVT-ers geeft aan dat ze er voorstander van zijn dat vaktherapie vrijgesteld wordt van BTW en dat ze het een goed idee vinden om beroep aan te...