Vaktherapeuten

De FVB zoekt per direct een beleidsadviseur Kennis en Onderzoek

De FVB is een kleine organisatie gevestigd in Utrecht. De aangesloten beroepsverenigingen hebben een deel van de uitvoering van hun beleid en activiteiten bij de federatie ondergebracht. Wij hebben een Algemeen en een Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee bestuursleden met de portefeuilles Kennis en Onderzoek en Belangenbehartiging. Het FVB-bureau bestaat uit het secretariaat, een senior communicatieadviseur, een junior communicatieadviseur een adviseur strategie en beleid, twee senior beleidsadviseurs, een junior beleidsadviseur en wordt geleid door de directeur. Ons team is in de afgelopen maanden gegroeid met de toevoeging van nieuwe medewerkers en de rol van de beleidsadviseurs. De senior beleidsadviseurs beginnen in april en mei en samen met de junior beleidsadviseur vormen jullie een team waarin de dossiers jeugd, GGZ en langdurige zorg in combinatie met kennis en onderzoek centraal staan.

Lees meer over ons op www.vaktherapie.nl en fvb.vaktherapie.nl.

Jouw rol

 • Je voert het meerjarenbeleidsplan uit wat betreft het werkgebied kennis & onderzoek. Hierbij werk je nauw samen met je collega beleidsadviseurs, de directeur FVB en het bestuurslid Kennis & Onderzoek.
 • Je verbindt de informatie op het gebied van kennis & onderzoek van de 7 afzonderlijke verenigingen en creëert een discipline overstijgende body of knowledge.
 • Je coördineert en organiseert alle activiteiten rondom de inbreng vanuit de FVB in de ontwikkeling van Kwaliteitsstandaarden (Zorgstandaarden, MDR’s)
 • Je bent een goede sparringpartner voor je collega’s en het dagelijks bestuurslid Kennis & Onderzoek.
 • Je trekt, initieert, versterkt en/of faciliteert de diverse commissies, netwerken op het gebied van kennis & onderzoek.
 • Samen met de directeur FVB, het bestuurslid Kennis & Onderzoek en de FVB-Kennisnetwerken onderhoud je de bestaande contacten en leg je nieuwe contacten met relevante partners op het gebied van kennis en onderzoek.
 • Je onderhoud je contact met de opleidingen vaktherapeutische beroepen en stem je met de opleidingen en lectoraten af over kennis & onderzoek.
 • Je stuurt het gezamenlijke project “Vaktherapie, stand van zaken wetenschap en praktijk” met het Zorginstituut NL aan Je begrijpt en vertaalt de inhoud en kan verbanden leggen en structureren.
 • Op het gebied van kennisdelen onderhoud je contact met de hoofdredactie en de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie.

Jij beschikt over

 • Minimaal een opleiding op masterniveau en bent bij voorkeur gepromoveerd;
 • Expertise op het gebied van kennis & onderzoek (bijvoorbeeld onderzoek, contacten met de voor de verschillende werkvelden relevante kennis- en expertisecentra);
 • Het vermogen om op strategisch niveau relevante ontwikkelingen op het terrein van kennis enonderzoek te signaleren en agenderen;
 • Het vermogen om het overzicht te houden op de organisatie en voortgang van een veelheid aanprojecten en dossiers (helicopterview) en hier gevraagd en ongevraagd in bijsturen;
 • Het vermogen om (wetenschappelijk) onderzoek te vertalen en verbinden voor verschillendestakeholders, vaktherapeuten, voorschrijvers en cliënten;
 • Het vermogen om te communiceren met en schakelen tussen professionals, beleidsmakers enlectoren/professoren;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Affiniteit met vaktherapie en de doelstellingen van de FVB;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers; mensen die zich vrijwillig inzetten voor defederatie en het vakgebied

Voor meer informatie over de vacature klik hier.

Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden?

Krijg je zin om aan de slag te gaan na het lezen van bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie met cv voor 15 april 2023 naar secretariaat@vaktherapie.nl  ter attentie van Ingrid Wiechers, directeur FVB. Bij vragen over de functie kun je ook bij Ingrid Wiechers terecht, bereikbaar via telefoonnummer 06 30755183.