Vaktherapie-prijs

Met de vaktherapie-prijs prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, in 2018 voor het eerst tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. In 2021 is dit niet doorgegaan vanwege het afzeggen van het FVB-congres in verband met de coronamaatregelen. Tijdens het FVB-congres in 2023 zal de Vaktherapie-prijs voor de tweede keer uitgereikt worden. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. 
 

Thema 2023: Samenwerking

Ook dit keer is het thema van de Vaktherapie-prijs Samenwerking. Door samen te werken kun je verder komen. Je gaat voor een gezamenlijk resultaat, zet je eigen kwaliteiten in, benut die van de ander en vindt een evenwicht tussen eigen belang en het belang van de samenwerkingspartner. Samenwerking is van belang om vaktherapie verder te brengen. 

Waar kun je dan aan denken als het om de Vaktherapie-prijs gaat?

  • Samenwerking op beleidsniveau rond een bepaald thema
  • Het aanbieden van een module voor een specifieke doelgroep samen met een psycholoog
  • Samenwerking met andere professionals op lokaal niveau, bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en het wijkteam
  • Samenwerking met andere vaktherapeuten, ook van andere disciplines
  • Een co-creatie met een groep (ex-)cliënten

Maar verras ons vooral ook met jullie initiatieven en ideeën!
 

Wie kunnen meedingen?

Het gaat altijd om een idee of initiatief dat bijdraagt aan het verstevigen van vaktherapie. FVB-initiatieven en initiatieven van de beroepsverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt onder andere voor kennisnetwerken, commissies en werkgroepen van de FVB of van een bij de FVB aangesloten vereniging.

Als indiener hoef je zelf geen lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Alle vaktherapeuten kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.
 

De jury en nominaties

De jury bestaat in 2023 uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), Esther Koster (winnaar Vaktherapie-prijs 2018), Erik Verbart en Monique Wilmer (beiden namens de Cliënten Adviesraad Vaktherapie) en Flip Looyen (beeldend therapeut en kunstvakdocent aan de Hogeschool Utrecht). De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 inzendingen. 
 

Inzendingen 2023

Tot 1 november 2023 kon men inzenden voor de Vaktherapie-prijs 2023. Kijk hier voor de criteria en de procedure. Inmiddels is de jury bij elkaar gekomen en zijn er 3 inzendingen genomineerd. Tijdens het FVB-congres op 25 maart 2023 zullen de genomineerden hun idee pitchen. De aanwezigen kunnen vervolgens stemmen op hun favoriet. Aan het einde van de dag maken we de winnaar van de Vaktherapie-prijs 2023 bekend. 

Kijk hier voor het juryrapport voor de Vaktherapie-prijs 2023 met de genomineerden en alle overige inzendingen. 
 

Vaktherapie-prijs 2018

In het juryrapport kun je meer lezen over de inzendingen en het juryoordeel. 

De genomineerden hebben tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018 een korte pitch gehouden. Het publiek heeft vervolgens gestemd. Winnaar van de Vaktherapie-prijs 2018 is geworden: Pim Hoek met ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

Irene Rentenaar (directeur FVB) overhandigt tijdens het FVB-congres op 3 november 2018 de Vaktherapie-prijs aan winnaar Pim Hoek en mede-initiatiefnemers Arja Diepstraten, Esther Koster en Renny Polstra voor het project ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

Deel dit via: