Vaktherapie-prijs

Met de vaktherapie-prijs prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, in 2018 voor het eerst tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. Bovendien ontvangt de winnaar zelf een geldbedrag van € 250,-.


In verband met de corona-maatregelen hebben wij besloten het FVB-congres niet door te laten gaan. Hiermee vervalt ook de uitreiking van de Vaktherapie-prijs in 2021. Het volgende FVB-congres zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Dan zal ook de Vaktherapie-prijs weer uitgereikt worden. Het thema zullen we eind 2022 bekend maken zodat iedereen voldoende tijd heeft om in te zenden. De genomineerden maken we voorafgaand aan het congres bekend.

 

Thema 2018: Samenwerking

In 2018 werd voor het eerst de Vaktherapie-prijs uitgereikt. Het thema dit jaar was 'samenwerking'. Door samen te werken kun je verder komen. Je gaat voor een gezamenlijk resultaat, stemt af, zet je eigen kwaliteiten in, benut die van de ander en vindt een evenwicht tussen eigen belang en het belang van de samenwerkingspartner. Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Waar kun je dan aan denken als het om de Vaktherapie-prijs gaat?

 • Samenwerking op beleidsniveau rond een bepaald thema
 • Het aanbieden van een module samen met een psycholoog
 • Samenwerking met andere professionals binnen het gezondheidscentrum
 • Samenwerking met andere vaktherapeuten, ook van andere disciplines

Wie kunnen meedingen?

Vaktherapeuten (leden en niet-leden) kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.
 

De jury en nominaties

De jury bestond in 2018 uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), Truus Jans (beeldend therapeut) en Rineke van der Baan (dramatherapeut). De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 inzendingen. 

Kijk hier voor de criteria en de procedure
 

De genomineerden

De genomineerden voor de Vaktherapie-prijs 2018 waren (op alfabetische volgorde): 

 • Ellen Geens, Jolien Steemans en Louise Lurquin met ‘Alles wat je zegt is niet alles wat je voelt’
  Drie laatstejaars studenten vaktherapie (drama, beeldend en dans) hebben samen één vaktherapeutisch product ontwikkeld voor hun afstudeeronderzoek. Het gaat om een preventief groepsaanbod: een workshop voor scholen rondom het thema kanker voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Met dit aanbod wordt een moeilijk bespreekbaar onderwerp (kanker) bespreekbaar gemaakt. Ook wordt hierdoor helder waar jongeren ondersteuning kunnen zoeken, bijvoorbeeld bij de Toon Hermans Huizen (THH) in Limburg. De THH zijn opdrachtgever van de workshop en ook de Hogeschool Zuyd is betrokken.
   
 • Pim Hoek met ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’
  In dit project gaat men een landelijk kennisnetwerk vormen van vaktherapeuten die een preventief en/of curatief therapieaanbod hebben voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Naast vaktherapeuten wil men ook partners betrekken die actief bezig zijn met deze doelgroep. Doel is het samenbrengen van vaktherapeuten en alle partners in dit werkveld. Dit om uiteindelijk kennis en expertise te delen, om samenwerkingsverbanden met externe organisaties te versterken en uit te breiden, om een plan van aanpak te ontwikkelen voor onderwijs, onderzoek en het ontwikkelen en onderbouwen van interventies en om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de waarde van de vaktherapeutische interventies voor deze doelgroep.

  De jury was verrast dat er 2 bestaande FVB Kennisnetwerken en 1 FVB Kennisnetwerk in oprichting hebben ingezonden. Vooraf zijn deze aan de FVB gelinkte netwerken niet van deelname uitgesloten. Gezien het niveau van de inzendingen en de bijdrage die het kan leveren om vaktherapie op de kaart te zetten, heeft de jury besloten deze keer deze inzendingen wel mee te nemen in de beoordeling. De jury realiseert zich dat deze netwerken een link met de FVB hebben en dat ze andere mogelijkheden hebben om financiering aan te vragen voor hun activiteiten.

   
 • Anne Vernooijs met ‘Dichtbij dagbesteding – Dagbesteding op Maat’

  Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding op maat aan jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek met een normale tot bovengemiddelde intelligentie. Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing, de zelfredzaamheid en het oefenen van sociale vaardigheden. Er wordt multidisciplinair gewerkt met vaktherapeuten, pedagogische/agogische beroepen en organisaties. Dichtbij Dagbesteding richt zich op wat er wel lukt en op de specifieke talenten van de cliënt, waarbij vooral het genieten van het doen van de activiteit voorop staat. Dichtbij Dagbesteding gaat verder dan het bieden van een zinvolle dagbesteding. Het ontdekken van talenten en vervolgens het stimuleren en ontplooien van activiteiten op basis van deze talenten geven de cliënt zelfvertrouwen. Dit hervonden zelfvertrouwen leidt ook tot een beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep doordat zijn kracht wordt aangesproken.
   

Een eervolle vermelding is er voor José Bonekamp met ‘Hoepeltraining implementeren’. In het juryrapport kun je meer lezen over de inzendingen en het juryoordeel. 
 

Winnaar Vaktherapie-prijs 2018

De genomineerden hebben tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018 een korte pitch gehouden. Het publiek heeft vervolgens gestemd. Winnaar van de Vaktherapie-prijs 2018 is geworden: Pim Hoek met ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

Irene Rentenaar (directeur FVB) overhandigt tijdens het FVB-congres op 3 november 2018 de Vaktherapie-prijs aan winnaar Pim Hoek en mede-initiatiefnemers Arja Diepstraten, Esther Koster en Renny Polstra voor het project ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’.

Deel dit via: