Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werken in zorg of welzijn betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vragen steeds meer zorg- en welzijnsinstellingen om een VOG. Verricht je werkzaamheden in het kader van de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg, dan is de VOG wettelijk verplicht. In sommige gevallen is de VOG verplicht bij aanmelding voor registratie, lidmaatschap en/of geschilleninstantie. 
 

Hoe vraag je een VOG aan?

Dienst Justis (de screeningsautoriteit van de overheid) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd die de zorg of het welzijn kunnen belemmeren, dan ontvang je een VOG. Op de webiste van Dienst Justis vind je meer informatie.

Je kunt een VOG aanvragen via de gemeente waar je staat ingeschreven. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier. Je kunt het deels door ons als FVB ingevulde aanvraagformulier printen, het eerste blad invullen en bij het gemeentehuis of stadsdeelkantoor van jouw woonplaats inleveren. De kosten van de aanvraag (leges) à € 30,05 dien je bij het inleveren van het aanvraagformulier te voldoen.

Je VOG ontvang je binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, tenzij uit onderzoek blijkt dat je strafbare feiten hebt gepleegd. In dat geval ontvang je binnen acht weken een beslissing.
 

Bezit je al een VOG?

Het is niet noodzakelijk dat de FVB of jouw beroepsvereniging als aanvrager van de verklaring vermeld staat. Bezit je al een VOG (bijvoorbeeld omdat jouw werkgever of opdrachtgever daarom heeft gevraagd), dan kun je die gebruiken. Let hierbij op de volgende punten:

  • Hoe lang geleden de VOG mag zijn afgegeven. Staat dit niet specifiek vermeld, dan is dit meestal 2 jaar voor de datum van het verzoek of de aanvraag waarvoor je de VOG nodig hebt.
  • Je moet op minimaal hetzelfde gescreend zijn: op het functieprofiel 45 ‘Gezondheidzorg en welzijn’ of de functieaspecten 12, 41, 43, 84 en 85.
Zie ook: VOG
Deel dit via: