Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Vaktherapie-Antroposofisch Geïnspireerd

FVB Kennisnetwerk Vaktherapie-Antroposofisch Geïnspireerd

Sinds 1 juli 2021 gaat de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKT) verder onder een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging Vaktherapie - Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG). De NVV-AG is aangesloten als kennisnetwerk bij de FVB.

De volledige leden van de NVV-AG zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van hun discipline. Voor beeldende therapie is dat de NVBT, voor muziektherapie is dat de NVvMT en voor spraak&dramatherapie is dat de NVDT. Deze beroepsverenigingen zijn aangesloten bij de FVB. Geregistreerde leden staan daarnaast ook ingeschreven in het Register Vaktherapie met de aantekening Antroposofisch Geïnspireerd. De NVV-AG kent ook belangstellende leden, studentleden en donateurs. 

Het doel van de NVV-AG is

  • het behartigen van de belangen van de NVV-AG-leden betreffende de aantekening AG (Antroposofisch Geïnspireerd) in het Register Vaktherapie
  • het formuleren van eisen met betrekking tot bij- en nascholing voor de aantekening AG
  • het aanbieden en ontwikkelen van bij- en nascholing voor vaktherapeuten voor de aantekening AG
  • het organiseren van studiedagen

De NVV-AG tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • het onderhouden van contacten met nationale en internationale AG-samenwerkingsverbanden
  • het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek
  • het onderhouden van betrekkingen met nationale en internationale aanbieders van AG-scholing
  • het benutten van alle andere wettige middelen die voor het verwezenlijken van de doelstelling bevorderlijk zijn
  • het aangesloten zijn als Kennisnetwerk Vaktherapie AG bij de FVB met een eigen juridische status

De NVV-AG is een vereniging voor en door leden: ieders inbreng en deelname aan de vereniging draagt bij aan verdieping, levendigheid en enthousiasme voor ons vak.
 

Meer informatie

Informatie over antroposofisch geïnspireerde vaktherapie voor cliënten en verwijzers is voorlopig nog te vinden op de website www.kunstzinnigetherapie.nl. Leden van de NVV-AG kunnen op deze website nog inloggen totdat de nieuwe website voor de NVV-AG klaar is. 

Het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut-Antroposofisch Geïnspireerd (voorheen Kunstzinnige therapie met haar drie disciplines beeldend, muziek en spraak&drama) is in ontwikkeling.

Wil je contact met de NVV-AG, mail dan naar nvvag.secretaris@vaktherapie.nl 

Zie ook  kennisnetwerken NVKT Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch geïnspireerd Antroposofisch kunstzinnige therapie FVB Kennisnetwerk Vaktherapie-Antroposofisch geïnspireerd