Vaktherapeuten

Evaluatie Register Vaktherapie van start

We evalueren elke vijf jaar het Register Vaktherapie. De laatste evaluatie was in 2018. Tijd dus voor de volgende evaluatie.

Doel

Doel van de evaluatie is om te komen tot een register dat voldoet aan de beroepseisen die op dit moment actueel zijn. Afgesproken is dat we de structuur en de registratie-eisen van het Register Vaktherapie evalueren. Ijkpunt is het Beroepscompetentieprofiel voor de Vaktherapeut (BCP VT) en de  beroepsspecifieke competentieprofielen voor de zeven vaktherapeutische beroepen die het BCP VT verder uitwerken. (In 2024 wordt het BCP VT herzien. Zie voor meer informatie hierover het volgende nieuwsbericht.) 
 

Planning

De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2018 met een implementatie per 1 juli 2019. De voorbereidingen voor de volgende evaluatie van het Register Vaktherapie zijn gestart in september 2023. We streven naar besluitvorming op de Algemene Vergadering van de FVB van mei 2024. Implementatie is afhankelijk van de omvang van de wijzigingen en zal plaatsvinden per 1 juli 2024 of 1 januari 2025.
 

Projectgroep

Het Algemeen Bestuur van de FVB heeft de Registratiecommissie aangewezen als projectgroep voor dit evaluatietraject. De Beoordelings- en Accreditatiecommissie ondersteunen de Registratiecommissie hierbij. Projectleider is Irene Rentenaar, adviseur Strategie en Beleid bij de FVB en ambtelijk secretaris van de Registratiecommissie.
 

Evaluatiepunten

De evaluatie vindt plaats op basis van verzoeken en klachten die in de afgelopen vijf jaar zijn binnengekomen en op basis van informatie over knelpunten die uit steekproeven tevoorschijn zijn gekomen, alsmede de eisen die werkgevers en zorgverzekeraars op dit moment stellen aan beroepsregistratie. Op basis hiervan formuleren we conclusies die dienen als basis voor voorstellen voor aanpassing van het registratiesysteem.

Op deze pagina van de website van het Register Vaktherapie vind je een overzicht van punten die in ieder geval op de agenda komen en punten die op basis van eisen van werkgevers of zorgverzekeraars niet ter discussie staan. (Let op: je moet ingelogd zijn om de pagina te kunnen bekijken.) Mocht je naast deze onderwerpen nog punten hebben die je zou willen toevoegen voor de evaluatie, dan vind je onder aan de pagina een link naar een formulier waar je extra onderwerpen kunt aanmelden. Invullen is mogelijk tot en met zondag 7 januari 2024.

 

Zie ook  Register Vaktherapie