Vaktherapeuten

Vanaf nu is ‘Register Vaktherapeut’ een beschermd merk. Gebruik dit in je communicatie!

19 september 2022

Als FVB kunnen we voorlopig geen aanvraag doen om de GZ-Vaktherapeut op te nemen als beschermde opleidingstitel in Artikel 34 van de Wet BIG. Om deze reden zijn we gaan zoeken naar een alternatief waarmee jij als vaktherapeut een ‘merk’ kunt voeren dat exclusief door vaktherapeuten met de juiste opleiding en achtergrond te voeren is. Hiermee borgen we de kwaliteit van de beroepsgroep.

Dit bleek mogelijk door de titel ‘Register Vaktherapeut’ inclusief het beeldmerk te registreren voor merkenrechtbescherming. Dit hebben we ook gedaan voor Register Beeldend therapeut, Register Danstherapeut, Register Dramatherapeut, Register Muziektherapeut, Register Psychomotorisch therapeut en Register Speltherapeut. (Als PMKT-er kun je ‘Register Vaktherapeut’ gebruiken. Met alle ontwikkelingen binnen PMKT is ervoor gekozen het merk nu niet te registreren.)

Je kunt dus vanaf nu als geregistreerd vaktherapeut dit merk voeren voor jouw eigen discipline en voor Register Vaktherapeut. Dit merk mag iemand alleen met toestemming gebruiken. Deze toestemming hebben alle geregistreerde leden automatisch. Gebruikt iemand dit onrechtmatig, dan kunnen we als FVB een juridische brief sturen en als sanctie een boete opleggen van € 10.000,-. Vervolgens kunnen we nog een kort geding aanspannen.

Hoe meer vaktherapeuten dit merk voeren, hoe meer waarde het krijgt. Verzoek is dan ook om dit actief te gebruiken op je website, je visitekaartje, je naambordje en in je autohandtekening.

Tip: zet er ook een link naar het openbare Register Vaktherapie onder.

De beeldmerken kun je vinden op de website van het Register Vaktherapie (vergeet niet in te loggen). Ook het reglement voor het gebruik hiervan kun je hier vinden. Belangrijk is dat het beeldmerk en het woordmerk één geheel vormen, hierop rust de merkregistratie. Je kunt dus niet alleen het beeldmerk of alleen het woordmerk gebruiken.

Zoals gezegd is dit beeldmerk alleen te gebruiken als je geregistreerd ben. We kunnen het merk alleen beschermen als ‘certificeringsmerk’. Deze certificering is in ons geval registratie in het Register Vaktherapie. Vandaar dat alleen geregistreerde vaktherapeuten dit merk mogen voeren.

Let op: het beeldmerk ‘geregistreerd vaktherapeut’ komt te vervallen. Voer je deze, zorg dan dat je deze vervangt door het beeldmerk ‘Register Vaktherapie’ of het beeldmerk specifiek voor jouw discipline.

Zie ook  Wet BIG Register Vaktherapie kwaliteit merkregistratie beschermd merk