Vaktherapeuten

Organisatie

Organisatie

We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn zeven beroepsverenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor/van

  • Beeldende Therapie
  • Danstherapie
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • Psychomotorische Therapie
  • Psychomotorische Kindertherapie
  • Speltherapeuten

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen aangevuld met een drietal deskundige leden die op persoonlijke titel benoemd zijn en als werkgebied Organisatie en financiën, Belangenbehartiging respectievelijk Kennisinnovatie hebben. Dit drietal vormt het Dagelijks Bestuur (DB). Zie hieronder ook het organisatieschema.

Leden Dagelijks bestuur (DB)

Irène Verkuylen
Voorzitter (algehele leiding)
fvb.voorzitter@vaktherapie.nl
T: (06) 24 63 47 16

FVB-bureau

Het FVB-bureau voert het beleid uit op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. Het bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie en samen met het Dagelijks Bestuur voor de externe vertegenwoordiging van de FVB. Daar waar nodig worden de verenigingen geraadpleegd en/of worden er commissies of werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen.

Medewerkers FVB-bureau

Ingrid Wiechers
Directeur
i.wiechers@vaktherapie.nl
M: (06) 30 75 51 83
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Irene Rentenaar
Adviseur Strategie en Beleid
i.rentenaar@vaktherapie.nl
M: (06) 41 06 52 64
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Martin Hoogvliet
Beleidsadviseur (GGz)
m.hoogvliet@vaktherapie.nl
M: (06) 27 39 86 30
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mijke Goossens
Beleidsadviseur (Langdurige Zorg)
m.goossens@vaktherapie.nl
M: (06) 27 39 83 15
Bereikbaar: maandag dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Marte Goes
Beleidsadviseur (Jeugd)
m.goes@vaktherapie.nl
M: (06) 21 16 87 57
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Susanne van der Lugt
Communicatieadviseur
s.vanderlugt@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
M: (06) 24 67 56 43
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Meike Lanting
Medewerker communicatie
m.lanting@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
M: (06) 24 73 49 45
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdagochtend

Femke Valkenberg
Office manager
f.valkenberg@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
M: (06) 19 62 56 14
Bereikbaar: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend

Rick Schumacher
Office Manager
secretariaat@vaktherapie.nl 
T: (030) 28 00 432
M: (06) 21 92 61 66
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Manon van Leeuwen
Register Vaktherapie
info@registervaktherapie.nl
T: (020) 428 41 45 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ledenservice

Ben je lid en heb je een vraag, dan kun je bellen met onze Ledenservice via (033) 24 73 469 of mailen naar info@vaktherapie.nl. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Zie ook  Algemeen bestuur Dagelijks bestuur FVB-bureau