Vaktherapeuten

Organisatie

Organisatie

We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn zeven beroepsverenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor/van

  • Beeldende Therapie
  • Danstherapie
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • Psychomotorische Therapie
  • Psychomotorische Kindertherapie
  • Speltherapeuten

 

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen aangevuld met een drietal deskundige leden die op persoonlijke titel benoemd zijn en als werkgebied Organisatie en financiën, Belangenbehartiging respectievelijk Kennisinnovatie hebben. Dit drietal vormt het Dagelijks Bestuur (DB). Zie hieronder ook het organisatieschema.

 

Leden Dagelijks bestuur (DB)

Irène Verkuylen
Voorzitter (algehele leiding)
fvb.voorzitter@vaktherapie.nl
T: (06) 24 63 47 16

Martina de Witte
Kennisinnovatie
fvb.kennisinnovatie@vaktherapie.nl 
T: (06) 42 23 25 30 (Martina) 

Terenja Dors
Belangenbehartiging
fvb.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
T: (06) 26 04 33 37
 

FVB-bureau

Het FVB-bureau voert het beleid uit op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. Het bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie en samen met het Dagelijks Bestuur voor de externe vertegenwoordiging van de FVB. Daar waar nodig worden de verenigingen geraadpleegd en/of worden er commissies of werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen.

Medewerkers FVB-bureau

Ingrid Wiechers
Directeur
i.wiechers@vaktherapie.nl
T: 06 30755183
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Irene Rentenaar
Adviseur Strategie en Beleid
i.rentenaar@vaktherapie.nl
T: (06) 41 06 52 64
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Marte Goes
Junior Beleidsadviseur
m.goes@vaktherapie.nl
M: 06 21168757
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Susanne van der Lugt
Communicatie
s.vanderlugt@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
M: (06) 24 67 56 43
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Tineke van Dijk
Secretariaat
secretariaat@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
Bereikbaar: maandag, woendag, donderdagochtend en vrijdag

Marianne Frissen
Secretariaat
secretariaat@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432


Ledenservice
Ben je lid en heb je een vraag, dan kun je bellen met onze Ledenservice via (033) 24 73 469 of mailen naar info@vaktherapie.nl. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Zie ook  Algemeen bestuur Dagelijks bestuur FVB-bureau